Traťová 1/A , 040 18 Košice
IČO: 36576719
IČ DPH: SK2021786107
UniCredit bank: 1322123008/1111
Tel.: 055/7882270
Mobil: 0918 894 762
Email: peva@peva.sk

Galéria2018-11-19T14:14:34+02:00

PREFA

Chalets Jasná

Polygraf Print Prešov

Rôzne

Betonárka

Doprava

Ostatné činnosti