Stredisko Výroba betónu ponúka zákazníkom

Výrobu, dopravu a čerpanie betónu. V roku 2018 zariadenie betonárne prešlo kompletnou modernizáciu výmenou jadra, ktoré teraz dokáže uspokojiť vyššie potreby zákazníkov ako doteraz.

Betonáreň má štyri silá s celkovým objemom 360 t pre cementové a prímesové zmesi, päťkomorový radový zásobník kameniva a miešačku s objemom 2 m³ .

Plne automatizované riadenie výrobného procesu je zaistené riadiacim systémom od spoločnosti Martek. Stavebnú chémiu a preukazne skúšky všetkých druhov betónov zabezpečuje firma Stachema Bratislava , s.r.o.

Betonáreň s výkonom 80 m³ / hod je prispôsobená na prevádzku a dodávky betónu aj v zimnom období a je pripravená uspokojiť všetky požiadavky zákazníkov z Košíc a okolia.

Pre transport čerstvého betónu disponujeme 7 ks domiešovačov. Následné čerpanie betónu na stavbe vieme zabezpečiť 6 ks betón pumpami.

Pre kombináciu dopravy a čerpadla máme k dispozícii 4 ks kombinované domiešovače  s čerpadlom PUMI a s dosahom 20(24m).

Stredisko betonáreň poskytuje aj predaj štrkov pre našich zákazníkov.

V prípade žiadosti o vypracovanie cenovej ponuky pre dodávku konkrétnych betónov a služieb s tým spojených prosím použite náš Formulár dopytu – Stredisko Betón  alebo priamo kontaktujte:

Obchod:  +421 917 777 444  beton@peva.sk

Alebo Dispečing  +421 917 989 899 dispecerbeton@peva.sk 

Dokumenty na stiahnutie

Formulár dopytu – Stredisko Betón